Hva skal vi med Scenekamp?

Scenekamp er kunsten å lage kampscener til film og teater som ser troverdige ut, men er ufarlige for skuespillerne og publikum.

Profesjonelle skuespillere skal ofte spille forestilling 5-6 dager i uka. Da er sjansen stor for at noe går galt hvis kampene ikke er riktig planlagt og skuespillerne skikkelig trent. Og selv om det oftest går bra er det lite trivelig for skuespillere å være redd for å gå på jobb hver dag.......

Selv om amatører spiller færre forstillinger er det stor sjanse for uhell her også. Litt for mange amatører tror at man må sloss på ordentlig, eller så ordentlig som mulig, for at det skal se troverdig ut. Dette er helt feil. Og farlig.

Scenekamp handler om å fortelle en historie, akkurat som de fleste andre former for skuespill, og da må hver bevegelse planlegges og uttrykkes riktig. Dette krever trening. Scenekamp trening.

Hvis vi ser bort fra forestillings-aspektet er scenekamp-trening nyttig for utvikling av samarbeidsevner, kroppskontroll og balanse. Den har også en forebyggende virkning mot vold. Få er så bevisst på voldens grusomme konsekvenser som en som jevnlig prøver å spille det.


Scenekamp er IKKE:

Kampsport. Man konkurrerer aldri om å vinne kampen, siden alt er planlagt på forhånd. I de tilfeller man konkurrerer i scenekamp bedømmes man etter uttrykk og fortellerevne.

Historisk fekting. Vi bruker historiske teknikker for å skape illusjonen av en tidsperiode, men ofte må det historisk korrekte vike plassen for det forteller-tekniske. I scenekamp er det alltid viktigst å fortelle historien.

Både historisk fekting og kampsport er selvfølgelig nyttige kunnskaper for en som driver med scenekamp, så lenge man er istand til å skille teknikker og tenkemåter fra hverandre.